Nowości
Przemysłowe elektrownie fotowoltaiczne


PRZEMYSŁOWE ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE


 

Na zdjęciu powyżej: prace rozruchowe elektrowni fotowoltaicznej  o mocy 1MWp
prowadzone pod nadzorem inżynierów ADAPTEQ ENGINEERING

ADAPTEQ ENGINEERING  ocenia, że instalacje fotowoltaiczne (PV) i hybrydowe (PV w połączeniu  z elektrowniami wiatrowymi i magazynami energii, lub generatorami napędzanymi przez silniki lub turbiny zasilane biogazem), w najbliższych latach będą najszybciej rozwijającymi się technologiami w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Znajduje to potwierdzenie w szybko  narastającej liczbie zgłoszeń potencjalnych inwestorów, oczekujących profesjonalnej pomocy w przygotowaniu  programów budowy przemysłowych elektrowni PV o mocach sięgających kilkudziesięciu megawatów. 

Wychodząc naprzeciw  narastającemu  zapotrzebowaniu, rozbudowaliśmy  naszą ofertę w zakresie  wsparcia inwestorów i wykonawców na każdym etapie projektowania, budowy i eksploatacji  elektrowni  fotowoltaicznych z o szerokim spektrum mocy w różnorodnych konfiguracjach, m.in.  w połączeniu z magazynami energii, elektrolizerami, elektrowniami wiatrowymi itp. 

Na wstępnym etapie przygotowania inwestycji udzielamy naszym Klientom solidnego wsparcia merytorycznego polegającego  na:

 • przygotowaniu programu  funkcjonalno – użytkowego,
 • opracowaniu koncepcji wstępnych, niezbędnych m.in. w celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnych
 • opracowaniu audytu dokumentacji technicznej, w tym projektów wykonawczych dla inwestycji realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
 • wsparciu w opracowaniu wniosków o dofinasowanie
 • załatwieniu innych formalności

Dokumentację techniczną (projekty budowlane i wykonawcze) weryfikują  nasi  doświadczeni inżynierowie o najwyższych kompe­ten­cjach w dziedzinie fotowoltaiki. Zadaniem Zespołu jest wyeliminowanie  ewentualnych błędów i niespójności, powstających na etapie koncepcyjnym i na  wczesnych etapach procesu projektowania.  Dla rozległych farm fotowoltaicznych, o mocach powyżej 500 kWp opracowujemy i dostarczamy szczegółowe instrukcje  procedur testowych i rozruchowych , które pozwalają śledzić na bieżąco jakość robot montażowych i instalacyjnych w miarę ich postępu.

Na etapie ostatecznego wyboru  urządzeń i materiałów wspieramy naszych klientów w negocjacjach  z dostawcami, dążąc do uzyskania najkorzystniejszych relacji Q/P (tj.  relacji: Jakość / Cena).

W ramach obsługi procesu inwestycyjnego, na życzenie Klientów,   oferujemy również dostawy obejmujące:

 • panele fotowoltaiczne (PV) różnego typu, o  sprawdzonej jakości
 • konstrukcje wsporcze dla paneli PV
 • kable specjalne do obwodów prądu stałego i wysokiej jakości  elementy złączne
 • inwertery różnej mocy
 • magazyny energii nisko i wysokonapięciowe
 • inne elementy wyposażenia elektrowni PV, takie, jak m.in. skrzynki bezpiecznikowe DC, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (SPD), rozdzielnice DC  i AC

W wyniku wieloletniej, partnerskiej współpracy z renomowanymi producentami, nasi  Klienci uzyskują dostęp do  urządzeń i materiałów o  najwyższej jakości i korzystnych cenach.

Na etapie robót budowlano - montażowych i podczas trwania czynności rozruchowych pełnimy funkcję Inżyniera  Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego, zwracając szczególną uwagę na bezawaryjność i maksymalizację wydajności  w całym okresie życia elektrowni.

Wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem naszej wiedzy i doświadczenia w budowie elektrowni fotowoltaicznych i oczekujących profesjonalnego wsparcia na różnych  etapach procesu inwestycyjnego zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

ZAPRASZAMY!